Tisztelt Második Reformkor Alapítvány!

Örömteli hogy az ország jövője iránt felelősséget érző és vállaló civil szervezetként megfogalmazták javaslataikat. Bár nyílt levelüket nem pusztán nekem, hanem Orbán Viktornak is címezték, a benne foglaltakat vélhetően csak én fogadtam örömmel – támogatni pedig biztosan csak én tudom kettőnk közül.

Azért csak én, mert öt javaslatuk mindegyike olyan társadalmi-politikai jelenségre világít rá és kínál megoldást, amelyeket nem kis részben éppen Orbán Viktor kormányzása idézett elő az elmúlt 12 évben. Így tőle ezek megoldását sem várhatjuk el. A jó hír az, hogy néhány napnál tovább nem is kell már, hiszen az Orbán rendszer leváltását céljául kitűző pártok szövetsége az Egységben Magyarországért győzelme után ezeket is sorra elkezdjük felszámolni, ahogy az országot sújtó számos más gondot is.

A mindenki számára egyenlő esélyt, felemelkedést biztosító közoktatás megteremtése valóban nemzeti ügy. Éppen ezért nemzeti tragédia, hogy Orbán Viktor több mint tíz éve szándékosan és módszeresen ezzel ellentétes intézkedéseket hozott és hoz a mai napig. A kormányváltás után ezért mi lebontjuk a nehéz sorból származó gyerekek előtti akadályokat, amihez hozzátartozik, hogy visszaállítjuk a tankötelezettség korhatárát. Az évfolyamok számát, összetételét érintő kérdések alaposabb megfontolást követelnek, de érdemes ezeket is megvitatni, ahogy önök is javasolják. Ezzel együtt helyreállítjuk a tanszabadságot, a tanárok szakmai függetlenségét, erkölcsi és anyagi megbecsülését. Az esélyteremtés eszközeivel, az oktatási rendszer korszerűsítésével és az oktatásra jutó források növelésével minden gyerek számára biztosítani fogjuk a hasznos és használható tudás megszerzését, ami az ő személyes és a nemzet kollektív felemelkedésének egyformán a záloga.

A Cigány Hősök Emléknapjának létrehozását a legmesszebbmenőkig támogatom. Cigány honfitársaink ügye számomra különösen fontos. Az Orbán-kormány megbélyegzi és gyakran meg is fenyegeti a cigányságot, és saját politikai érdekeinek szolgálatába próbálja kényszeríteni őket. Ezzel szemben én személyesen és polgármesterként egyaránt sokat fáradozom azon, hogy cigány barátainknak ugyanolyan esély, lehetőség és megbecsülés legyen az osztályrésze, mint bárki másnak az országban. Ezt az ügyet kiemelten fogom kezelni miniszterelnökként is, ezt megígérem.

Ami az álhíreket illeti, ennél aktuálisabb téma nem nagyon akad. A most zajló kampányban ugyanis a kormányzati sajtó és a kormányt kiszolgáló közmédia szinte csak hazugságot terjeszt az ellenzékről, a világról, a kormányzásról, de még a járványról is, és hiába veszítenek évente több száz sajtóhelyreigazítási pert, büntetlenül folytathatják a hazugságkampányukat. Orbán Viktor hatalmának kiépítésében – és ezzel párhuzamosan a demokrácia lerombolásában – ennek kulcsszerepe van. Éppen ezért ez ellen fellépni közérdek és demokratikus kötelesség is. De ezt csakis a sajtószabadság és a pártatlan tájékoztatás helyreállításának igényével lehet megtenni. Az önök javaslata, hogy a közérdeket sértő, bíróság által is igazoltan valótlanságot terjesztő orgánumok ne részesüljenek közpénzekből, egy lehet az ezt célzó eszközök között, vagyis a magam részéről ezt is támogatni tudom.

A levélszavazás lehetőségének kiterjesztése a külföldön tartózkodó, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személyekre olyannyira támogatandó, hogy egyenesen szerepel az Egységben Magyarországért programjában is. Orbán Viktor a választási törvényt saját magának és a pártjának kedvezően alakította át, és a kétharmados többséget eddig csak az ilyen tisztességtelen trükkökkel tudták biztosítani. Néhány hét múlva még ezek között a szabályok között indulunk versenybe, de nyerni fogunk – utána pedig új, tiszta választási szabályokat alkotunk.

A környezeti-fenntarthatósági és társadalmi-jólléti változások bemutatására is alkalmas mutatószámok kidolgozását szintén teljes mértékben támogatom. Több ország megtette ezt, és bizonyos, hogy ott, ahol alkalmazzák ezeket a mutatókat, teljesebb, tisztább képet lehet alkotni nemcsak a gazdaság, de a társadalom és a környezet viszonyairól is. Mi felelős, zöld gazdaságpolitikát fogunk megvalósítani. Olyat, amely tekintetbe veszi nemcsak a gazdaság szükségleteit, de kielégíti a fenntarthatósági, szociális, erkölcsi szempontokat is. Legyen Magyarország mindenkié!

Biztosíthatom önöket, hogy az Egyesült Ellenzékkel közösen olyan programot alkottunk, amely az önök által megfogalmazott problémákra megfelelő megoldásokat ad. Miniszterelnök-jelöltként személyesen is szavatolom ezt. Azt pedig garantálom, hogy Magyarország következő miniszterelnökeként végre az egyes embereket, valamennyi kisebbséget, az egész nemzetet, a demokráciát és a környezetet egyformán tiszteletben tartó politikát fogok érvényesíteni. Mert hitem szerint felelősséggel kormányozni csak emberséggel és tisztességgel lehet.

A közös jövőnkért érzett felelősségben tehát osztozom önökkel és minden magyar hazafival – és tudom, hogy többségben vagyunk. Az általunk közösen vallott elvek érvényre juttatása érdekében ezért tisztelettel kérem önöket, támogassák az Egységben Magyarországért szövetségét, hogy áprilisban Orbán Viktor romboló politikája végre menjen, és egy második reformkort jöhessen!

Üdvözlettel,

Márki-Zay Péter

miniszterelnök-jelölt