földprivatizáció STOP

Aktualitás: 

Az idei évben várhatóan újabb (legalább) 30.000 hektár mezőgazdasági terület árverezésével folytatódik az állami termőföld privatizációs program a 10 hektárt meghaladó birtoktestek értékesítésével. 

Ezzel párhuzamosan a Földforgalmi törvény is módosult, és ezentúl a 10 hektár fölötti, árverésen értékesített mezőgazdasági területek mentesülnek a kifüggesztési kötelezettség alól. Az elővásárlási jogosultsággal csak az árverés alkalmával lehet élni. Emellett az állami tulajdonban lévő, licitre bocsátható erdőterületek maximális méretét 5 hektárról 10 hektárra emelték. Így várhatóan gazdálkodási célú erdőterületek is kalapács alá kerülnek majd a következő privatizációs hullámban.

Előzmények: 

A 2015-2016 folyamán meghirdetett „Földet a gazdáknak” program keretében 400.000 hektár állami tulajdonban lévő, mezőgazdasági besorolású terület árverezését indította meg a kormány. Ez az állami tulajdonú (jelenleg mezőgazdasági hasznosításban lévő) termőföldek mintegy 80 %-át tette ki. Végül a licitre bocsátott területek nagyjából 60%-a kelt el a kimutatások szerint. A program megyei árveréseiről készült elemzések és tanulmányok alapján látható, hogy a nagyszabású földárverések legnagyobb nyertesei a politika közeli nagybirtokosok, és vállalkozói csoportok voltak. Az árveréseken elkelt földek összterületének nagyjából 80%-a ilyen körökhöz vándorolt.

Javaslat:

FÖLDPRIVATIZÁCIÓ STOP:

Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági területek értékesítésének azonnali felfüggesztése, és a nemzeti földbirtok-politika stratégiai felülvizsgálata.

A megmaradt nemzeti földvagyon megmentése, és a nagybirtokrendszer állami vagyonból történő kiépítésének megállítása közös érdek, mielőtt a folyamat visszafordíthatatlanná válik.

Indoklás:

A 21. században az élelmiszertermelésre alkalmas földterületek egyre inkább felértékelődnek. Az állam tulajdonában lévő termőföldkészlet közös nemzeti kincs. A közös földvagyonnal való bánásmód hosszú távú stratégiai alapokon, valamint szilárd szakmai- és társadalmi konszenzuson kell, hogy nyugodjon. 

Az ilyen arányban, és ilyen sebeséggel zajló földprivatizációja számos kérdést vet föl, és további generációkon átívelően befolyásolhatja az ország élelmiszer önrendelkezését, és élelmezés biztonságát.

A „Földet a gazdáknak” program a kormányzati kommunikáció szerint a helyi- és családi gazdálkodókat próbálta földhöz juttatni. A 2015-2016-os árverések eredményeiről készített részletes elemzésekből azonban kiderül, hogy ők csak kismértékben lehettek nyertesei az akkori folyamatoknak. 

Emellett az egyre csökkenő állami befolyás a mezőgazdasági területek fölött szűkíti a közösség mozgásterét fontos stratégiai kérdésekben, valamint egyértelműen csökkenti a vidékfejlesztési politika eszköztárát, és az állam élelmezés-biztonsági tartalékait is.

Emiatt a földprivatizációs program teljes felülvizsgálatra szorul.