A petícióval kapcsolatos adatvédelmi irányelvek

Tájékoztatás és adatvédelmi nyilatkozat:

Jelen petíció és nyilatkozat online aláírásával és személyes adataim közlésével hozzájárulok, hogy a közölt személyes adataimat (név, e-mail cím… ) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §. (2) bekezdése a) pontja alapján, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) VI. cikk 1.a) pontja alapján az adatkezelő az aláírásgyűjtés végéig – jelen esetben 2020.12.31-éig – kezelje. Az adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók fel.  Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhetek az adatkezelőtől. A személyes adatok helyesbítését, törlését, korlátozását, zárolását az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatommal bármikor kezdeményezhetem. Tudomásul veszem, hogy jogomban áll kérni a rólam kezelt adatok olvasható formában való megjelenítését, illetve azok másik adatkezelőhöz való továbbítását. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhatok. A közölt személyes adatokat (név, e-mail cím) az adatkezelő az adatkezelési cél kivételével harmadik személynek nem adja át, nyilvánosságra nem hozza.

Adatkezelő: Második Reformkor Alapítvány

Nyilvántartási szám: 16-01-0001233          

Adószám: 19101707-1-16

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/c. fszt/ 6.

Postai címe (hivatalos levelezési címe): 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/c. fszt/ 6.

Elektronikus elérhetősége (e-mail cím): alapitvany@2rk.hu