A visszatérítendő áfa kifizetési határidejének csökkentéséről

  1. Vezetői összefoglaló – kommunikációs segédlet

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 37.§ (4) bekezdése szerint, a visszaigényelt általános forgalmi adót legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha viszont a visszaigényelhető adó összege az 500.000 forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. 

A határidőt mindig az esedékességtől kell számítani, vagyis, ha 20-án esedékes a bevallás, akkor a kiutalás határidejét attól a dátumtól kell számítani akkor is, ha az adóalany a bevallását előbb benyújtotta.

Az általános forgalmi adó kiutalása előtt azonban gyakran még áfa-ellenőrzést (ún. kiutalás előtti ellenőrzést) is végeznek, ami miatt a kiutalási idő elhúzódhat.

Általánosságban az ellenőrzés befejezésének határideje – beleértve az ellenőrzés megkezdésének és befejezésének napját is – 30 nap. Az ellenőrzésre előírt határidőt az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője indokolt esetben egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Az ellenőrzésre előírt határidőt rendkívüli körülmények által indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság kérelmére a felettes szerv egyszer, legfeljebb 90 napig terjedő időtartammal meghosszabbíthatja. Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyben indokolt esetben az állami adó- és vámhatóság vezetője az ellenőrzési határidőt egyszer, további 120 nappal meghosszabbíthatja.

Ha az ellenőrzés során az adóhatóság más adózóra kiterjedően kapcsolódó vizsgálat lefolytatását rendeli el, a kapcsolódó vizsgálat időtartama az ellenőrzés határidejébe nem számít bele és az adóhatóság a kapcsolódó vizsgálat időtartama alatt az ellenőrzést a kapcsolódó vizsgálattal nem érintett kérdésekben folytathatja.

Az áfa kiutalásának időpontja, illetve a kiutalás előtti ellenőrzés befejezési határideje nagyon sok kellemetlenségre adhat okot az adózók számára, mert az adózás rendjéről szóló törvény viszonylag tág teret ad az adóhatóság részére az ellenőrzés befejezési időpontjának meghosszabbítására.

Az elhúzódó ellenőrzés, és az emiatt hosszú kiutalási idő

– komoly gazdálkodási gondokat, likviditási problémát okoz az adóalanynak,

– a számlák és egyéb bizonylatok eredeti példányának bevonása akadályozza a támogatások felhasználását ellenőrző szervek munkáját, s ezáltal a támogatás kiutalását.

Fentiek alapján látható, hogy rendkívül hosszadalmas folyamat is lehet, mire az adózó a neki járó általános forgalmi adó visszatérítést megkapja. Az előbbiekben taglalt káros hatások miatt az elhúzódó kiutalási idő számszerűen mérhető, konkrét gazdasági károkat okozhat az adózóknak.

  1. Javaslat

A jelen nulla forintos javaslat arra irányul, hogy a megbízható vállalkozások esetén az áfa visszatérítése a bevallás esedékességétől és megtörténtét követően 14 napon belül történjen meg.

A jogalkotó célja az előzetes ellenőrzésekkel nyilvánvalóan az áfa csalások megakadályozása, azonban a tisztességes gazdálkodók életét jelentősen megnehezítheti, ahogy már önmagában a 30 vagy akár 45 napos visszatérítési határidő alkalmazása is. 

Ezt kívánjuk megbízható adóalanyok esetében 14 napra csökkenteni.

Megbízható adóalanynak az a gazdálkodó minősülne, amely adózó:

  • beszámolási kötelezettségének mindig, de legalább az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évben határidőre hiánytalanul eleget tett
  • lejárt esedékességű adótartozása nincs és nem is volt
  • vele szemben NAV-végrehajtás nem történt
  1. Tárgykör részletes bemutatása

A vezetői összefoglalóban a teljes tárgykör és problémahalmaz bemutatásra került, melyet a jelen javaslat orvosolhat. 

  1. Hatásvizsgálat

A javaslat semmilyen költségvetési forrást nem igényel. A központi költségvetés kiadása változatlan marad, csupán a jelentős időbeli csúszás és az adóalanyok számára kellemetlen helyzet kerülhető el azáltal, hogy a megbízható adóalanyok 14 napos határidőn belül megkapják a nekik járó, visszatérítendő áfát.

  1. Kapcsolódó jogszabályok
  • 2003. évi XCII. törvény adózás rendjéről (Art.)