A huszadik század szilánkjai: jobb- és baloldal

A felvilágosodást követően számos politikai ideológia fogalmazódott meg. Köztük számos olyan, melyek a napjainkban is velünk vannak. A liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus és konzervativizmus is igyekezett megoldást találni az emberek és a politika mindennapi problémáira, illetve a világ kihívásaira is. A politikai izmusok a szekularizációt „elszenvedő” társadalom egzisztenciális és szakrális problémáira is igyekeztek megoldást találni. A könnyebb kategorizálás végett, az ember ezen izmusokhoz társította a jobb- és a baloldalt. Az évtizedek alatt az oldalak résztvevői is változtak, például: a liberalizmus ifjúkorában a jobboldali eszmerendszerekhez tartozott, azonban ma egyértelműen a baloldalhoz áll közelebb. A jobb- és a baloldal eszmerendszereinek folyamatos küzdelme az, ami meghatározza a múlt- és a jelenkor társadalmát.

A vérzivataros huszadik század után – amikor az izmusok a legszélsőségesebb formáikban is megmutatkoztak – az emberiség belecsöppent a huszonegyedik századba; az információs korba, amikor is minden adat és minden információ elérhető a zsebünkben. 

Az információs kor új problémákat is hozott magával, melyeket többnyire a globalizált és a végletekig iparosodott világ okozott. A globális felmelegedés, a modernkori migráció, a törzsi háborúk és a kultúravesztettség alapjaiban rengette és rengeti meg a nyugati világ pillérjeit. 

Az ember azonban nem gondolkozik másképp, mint száz, kétszáz vagy akár ezer évvel ezelőtt, ez kollektíven értendő. A mai problémákat is igyekszünk izmusokkal, elméletben kialakított szabályszerűségekkel megoldani, és minden egyén úgy gondolja, hogy az ő megoldása, gondolkodása a megfelelő. Ennek mintapéldája a 2020-as amerikai elnökválasztás, ahol is mindkét fél a saját igazának kizárólagosságát hangsúlyozta. 

Magyarországon a politikai gondolkodás – bármilyen szempontból nézzük is – elavult. A fentebb említett jobb és baloldal közötti harc nálunk hatványozottan folyik, és mindkét tábor úgy gondolja, hogy a másik a hazaáruló, a gyilkos, a tolvaj – maga az ördög. Ez nem csak a politika szintjén jelenik meg, hanem a társadalom szöveteibe is erősen beágyazódott. A közösségi média platformjain – amelyek felerősítik a társadalom polarizálódását – a szűrőbuborékban rekedt „aktivisták” folytatnak ádáz harcokat kényelmes foteljeikből azok ellen, akik szerint a narancssárga ,,nem szép szín”. Az otthon biztonságából és az induktív gondolkodás szabadságának áldásával minden online „aktivista” megmenti az országot a színvakoktól. Újra vannak ellenségképek, akik ellen harcolni kell egy jobb világ érdekében.

Mindeközben azok, akik nem kérnek egyik oldal megkötéséből sem, azok, akiket messze el kell kerülni, ugyanis meg akarnak változtatni mindenkit. A probléma nem az izmusokkal van, hanem azok kizárólagosságával. A világ problémáinak megoldásához mindre szükség van. Miért van szükség a konzervativizmusra? – mert rendet teremt és fontolva halad. Miért van szükség a liberalizmusra? – mert megtanít elfogadni. Miért van szükség a nacionalizmusra? – mert megtanít emlékezni, hogy kik is vagyunk. Miért van szükség a szocializmusra? – mert megtanít törődni. Az emberek – különösen a magyar emberek – számára szükséges egy ideológiai paradigmaváltás. 

Korunknak számos problémával kell szembenéznie: migráció, globális felmelegedés, törzsiség és a kultúravesztettség. Ezek közül mind fontos, de a legfontosabb a kultúránk, mert fontos, hogy honnan jövünk, fontos a kultúránk védelme és ápolása. Kiemelendő, hogy minden kultúra ápolása az emberiség feladata – a kultúra a mi emlékezetünk.

A huszadik század számos szilánkjai közül a jobb és baloldal látszólag véget nem érő háborúja velünk maradt. Vissza kell tekinteni, hogy ez mit és miket okozott és okoz ma is: polarizált társadalom, gyűlölködés (faji, nemi, vallási, kulturális) és bizalmatlanság. Mi a megoldás? Az emberi természet ártó elemeinek mederben tartása, a gondolkodás, a polgári társadalom: egy Második Reformkor.

A cikk szerzője Einvág Benjámin Máté, a Károli Reformkör vezetője.

A Vitassuk meg! menüpontban a Második Reformkor Alapítvány tagjainak vitaindító írásait közöljük. Az itt megjelent írások, vélemények nem tükrözik a szervezet álláspontját.

Posted in Vitassuk meg!.