Bejelentés

Sajtómegjelenések


A törvényjavaslat szövege

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Tárgy: Határozati javaslat benyújtása

Benyújtó: ismeretlen

Határozati javaslat címe: 2025. legyen a Reformkor emlékéve


Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „2025. legyen a Reformkor emlékéve” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.


…../2020. (…..) OGY határozat


2025. legyen a Reformkor emlékéve


Az Országgyűlés – azért, hogy 2025-ben megvalósulhasson a reformkor emlékéve – a következő határozatot hozza:


Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy:

2025-öt nyilvánítsa a Reformkor emlékévévé;

az a) pont megvalósulása érdekében egész évben gondoskodjon olyan programok megszervezéséről, megrendezéséről, amelyek ezt a fontos magyar történelmi korról való megemlékezést szolgálják.

Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


Általános indokolás


Tegyük 2025-ben éves programmá a magyar történelem egyik legszebb időszakára való emlékezést.


Természetesen a cél nem pusztán az emlékezés, hanem a jelen megtermékenyítése, mert nagyon sok párhuzam lelhető a Reformkor és a jelenkor között. Ahogy akkor az Európához való felzárkózás és a polgárosodás volt a cél, úgy ma is ugyanez a feladat. Hasonlóság a két korszak között, hogy akkor is egy ipari forradalom zajlott, és most is óriási átalakulásban van a világ, és benne Magyarország. Sajnálatos, de ugyanilyen párhuzam, hogy akkor is, most is nagyon sok a vita, a cívódás jellemezte nemzetünket. Akkor sikerült közös ügyekkel, célokkal kiemelkedni és felülemelkedni. Most is az a feladat, hogy megtaláljuk a közös nevezőket.


A határozati javaslat célja tehát, hogy ne csupán megemlékezzünk a reformkorról, hanem hogy tegyünk is valamit egy második reformkorért. Bár a társadalmi körülményeink ma ez ellen szólnak, de nem szabad feladni a reményt, és mindenképpen el kell indulni ebbe az irányba.