Bejelentés

BanNER

HAVAS A HÁZBAN

Egyenes Beszéd

Sajtómegjelenések

A törvényjavaslat szövege

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása

Benyújtó: ismeretlen

Törvényjavaslat címe: A Cigány Hősök Emléknapjának megteremtéséről


Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A Cigány Hősök Emléknapjának

megteremtéséről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.


évi ….. törvény

A Cigány Hősök Emléknapjának megteremtéséről


Az Országgyűlés kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék a cigány származású hősök emléke

előtt. Emlékük megörökítésére, a ma élő és a jövő nemzedékeknek példájuk felmutatására a

következő törvényt alkotja:


§ Az Országgyűlés – tisztelettel adózva a cigány hősök emléke előtt – a haza szabadságáért és

függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét e törvényben megörökíti.

§ Az Országgyűlés a soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a

hősök dicsőségére minden esztendő március 20-át a Cigány Hősök Emléknapjává nyilvánítja.

§ Az Országgyűlés kifejezi azon meggyőződését, hogy az állami szervek, a helyi

önkormányzatok, a vallási közösségek, a civil szervezetek, a magyar nemzet fiai és leányai minden

évben, a Cigány Hősök Emléknapján méltó megemlékezés keretében leróják hálájukat és

kegyeletüket az elmúlt ezredév cigány hőseinek.

§ Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


Általános indokolás


A Magyarországi demográfiai folyamatok tendenciáiból egyértelműen kiolvasható, hogy a hazai

cigányság lélekszáma rövidesen szétfeszíti a hagyományos kisebbségi kereteket. Ezért különösen

sürgető, hogy az évtizedek óta sikertelen, vagy csak apró eredményeket produkáló integrációs

folyamatot sikerre vigye az ország. Ebben a folyamatban a felzárkóztatás szociális, munkaügyi,

oktatási szempontjai nélkülözhetetlenek, de nem elégségesek. Nem lehet közös hazát építeni közös

lelki alap hiányában. Ez a lelki alap csak a haza tisztelete és szeretete lehet. A törvényjavaslat

lényege, hogy ehhez egyrészt adjunk a megszülető roma fiataloknak kapaszkodókat, másrészt a

magyar társadalom egészének mutassunk fel dicső példákat a cigányság hazaszeretetének történelmi

megnyilvánulásaiból. Ne csupán segélyt, megfelelő oktatást vagy munkahelyet adjunk, hanem ennél

is többet: adjunk a cigány fiataloknak saját példaképeket!


A hazaszeretet egy olyan érzelmi-lelki kapcsolódás, amire valahol mindenki vágyik, amire

mindenkinek szüksége van, ami mindenkinek jár. A hazaszeretet olyankor is energiákat tud

felszabadítani egy közösségben, amikor a mindennapi gondolkodás már feladná. A hazaszeretet

ezért csodákra képes. Biztosítani kell ezt az erőt a roma fiataloknak is, méghozzá a saját hőseik

példáján keresztül.


Részletes indokolás


§ – 3.§

A Cigány Hősök Emléknapjának megteremtése.

§

Hatályba léptető rendelkezés.